Velkommen til Satanisk Samfunn

Satanisk Samfunn er en religiøs interesseorganisasjon for satanister.

Satanisk Samfunn (Org. 926 572 849) er en organisasjon for alle satanister i Norge. De fleste satanister er sekulære, det vil si at de tror ikke på noen gud, men vi har også flere som kan kalles esoteriske eller teistiske satanister.

Satanisk Samfunn er ingen menighet i seg selv, vi har ingen bestemt lære som alle må følge. Vi skal være til hjelp og støtte for alle som er interessert i satanistisk religion og filosofi. Vi vil på sikt også tilby lokaler hvor man kan utøve ritualer og seremonier og ellers ha sosiale sammenkomster.

Det er opp til den enkelte å finne sin vei og hvordan de skal tolke “sin” satanisme. Vi skal legge til rette for at satanister kan komme sammen og lære av hverandre hvis de vil. Vi ønsker også å bidra til å gjøre ekte satanisme mer kjent i Norge.

Satanisme kan på sett og vis sammenlignes med mange andre sekulære og ikke-teistiske esoteriske religioner som er vanlig nedover i østen.

Satanisk Samfunn - Free Your Mind
Satanisk Samfunn – Free Your Mind